CZ DE
28.ledna 2020

Firma vznikla dne 13.1.1995 vydáním prvního živnostenského listu a to na účetnické práce a vedení podvojného účetnictví. Tou dobou jsme již měli několikaletou praxi u mezinárodní společnosti zabývající se vedením účetnictví, auditem a daňovým poradenstvím. Během této životní etapy jsme načerpali zkušenosti takřka ze všech oblastí podnikatelského života. Získali jsme komplexní přehled z oblasti účetnictví a to jak v tuzemsku tak i v zahraničí. Prošli jsme kvalitním systémem odborného vzdělávání a získali možnost všechny získané  zkušenosti a dovednosti si ihned ověřit v praxi.

 

Od samého počátku se věnujeme vedení podvojného účetnictví pro malé a střední společnosti ale i fyzické osoby. Mezi naše klienty patří společnosti z oblasti obchodu, zemědělství, výroby i poskytování služeb. Vedení podvojného účetnictví bylo v prvních letech jedinou činností naší firmy.

 

Na základě mnohaleté spolupráce s mezinárodní personální agenturou jsme se začali podílet i na obsazování některých pracovních pozic v jiných společnostech, a to zejména účetního a administrativního charakteru. Tímto došlo k rozšíření naší nabídky o služby personálního poradenství. Za tímto účelem jsme, ve smyslu Zákona č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti, prošli kompletním povolovacím řízením Ministerstva práce a sociálních věcí. Toto povolení vydané pod čj. 20127-422/6 nás opravňuje poskytovat služby v oblasti zprostředkování zaměstnání na území České republiky pro občany České republiky a občany Evropské unie, jakož i realizovat poradenskou a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

 

Vyhledávání pracovníků a vedení podvojného účetnictví jsou v současné době naše hlavní činností, na které se specializujeme a ve kterých si dovolujeme nabízet naše služby.