CZ DE
19.února 2020

Podle Zákona o DPH může mít daňový doklad listinnou nebo elektronickou podobu. Elektronický doklad musí být opatřen zaručeným elektronickým podpisem a k jeho vystavení se vyžaduje souhlas odběratele (příjemce dokladu) Elektronický doklad není vůbec třeba tisknout.

 

Zákon o DPH ale neřeší situaci, kdy dodavatel odešle doklad bez zaručeného elektronického podpisu e-mailem zpravidla ve formátu PDF a odběratel (příjemce dokladu) doklad vytiskne a přistupuje k němu jako listinnému dokladu, který obdržel poštou.

 

Tento způsob doručování daňových dokladů se v poslední době  mezi podnikateli výrazně zintenzivnil, neboť je rychlý a levný. Je ovšem otázkou zda je v souladu se Zákonem  o DPH. Na žádost Komory daňových poradců se k této otázce vyjádřilo Generální finanční ředitelství (GFŘ).

 

Podle stanoviska GFŘ je uvedený způsob doručování daňových dokladů přípustný ale jen za podmínek, kdy je dodavatelem zaručena autenticita původu dokladu, integrita jeho obsahu a jeho čitelnost, která jím musí být garantována po celou dobu uchování dokladu dle příslušných právních předpisů.

Pokud nevlastníte kvalifikovaný certifikát, můžete se obrátit na akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, jejichž seznam je zveřejněn na internetových stránkách Ministerstva vnitra.