CZ DE
28.ledna 2020

Novela Zákona o DPH s platností od 1.4.2011

 

Použije-li plátce přijaté zdanitelné plnění částečně i pro účely nesouvisející s ekonomickou činností, má nárok na odpočet DPH pouze v poměrné výši odpovídající rozsahu použití pro ekonomické činnosti (např. pořízení služebního automobilu, kterým je současně využíván pro soukromé účely). Základní principy poměrného odpočtu daně novela nemění.

 

Novinkou však je, že plátce již nemá možnost u dlouhodobého majetku používaného částečně i pro jiné než ekonomické činnosti uplatnit při pořízení nárok na odpočet v plné výši a následné použití pro jiné účely postupně zdaňovat. Tento postup si plátce může nadále zvolit pouze u zdanitelných plnění, které se netýkají dlouhodobého majetku. (např. hrazené nájemné, kdy je část obchodních prostor využívána privátně)

 

Nelze-li v okamžiku uplatnění odpočtu v poměrné výši stanovit přesně podíl použití přijatého plnění pro ekonomické činnosti, stanoví plátce podíl kvalifikovaným odhadem. Na konci roku, ve kterém se plnění uskutečnilo se uplatněný odpočet daně opraví, pokud se skutečný výpočet liší od odhadovaného více než o 10%.

 

Změny se posuzují za každý rok samostatně. V případě nemovitostí trvá lhůta pro úpravu 10 let, u ostatního dlouhodobého majetku 5 let.