CZ DE
19.února 2020

Zpracování finančního účetnictví je naprosto nezbytnou vedlejší činností, kterou se musí pravidelně zabývat i ta nejmenší firma.

Účetní služby poskytované naší firmou jsou zaměřeny zejména na vedení podvojného účetnictví pro malé společnosti. Všem klientům zaručujeme včasné, kvalitní a přesné zpracovávání účetní agendy. Naším cílem je přizpůsobit se individuálním potřebám každého klienta. Proto se snažíme nabízet takové podmínky, které Vám zaručí minimum starostí. Samozřejmostí je důvěrnost nám svěřených informací o Vaší společnosti.

Vaše účetnictví je zpracováváno na moderní výpočetní technice za pomoci kvalitního licencovaného programového vybavení. Naším cílem je maximálně spokojený zákazník.

Oblast poskytovaných služeb podvojného účetnictví zahrnuje:

-          zaúčtování účetních dokladů v souladu s platnými právními předpisy

-          vedení účetního deníku a hlavní knihy

-          zpracování mezd

-          vyhotovení Přiznání k dani z přidané hodnoty (pro plátce DPH)

-          každý měsíc (popř.. čtvrtletí) automatické zpracování následujících reportů -  výsledovka, rozvaha, závazky, pohledávky, výpis účetních případů

-          zpracování účetní závěrky - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha

-          zastupování klienta při místních šetřeních