CZ DE
19.února 2020

Dne 16.2.2016 jsme pro Vás otevřeli nove webové stránky zaměřené na SVJ.

 

Velice rádi Vás proto uvítáme na - www.svj-azpera.cz

 

Těšíme se na Vaší návštěvu.

 

 

 

Vedení účetnictví považujeme za jednu z klíčových činností. Podvojné účetnictví vedeme v souladu s platnou legislativou a to včetně všech navazujících činností.

 

S klientem jednáme otevřeně a kdykoliv umožňujeme nahlédnutí do všech účetních podkladů a výstupů. Kdykoliv poskytujeme prostor pro kontrolu aktuálního stavu účetnictví. 

Výstupy z podvojného účetnictví mohou kdykoliv být použity jako podklad pro soudní vymáhání pohledávek.

 

Hlavní činnosti: 

 

-          řádné vedení účetnictví SVJ v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s ostatními platnými právními předpisy, s Českými účetními standardy pro nevýdělečné organizace a s vnitřními směrnicemi pro vedení účetnictví SVJ

-          pravidelné předkládaní přehledu hospodaření společenství, který obsahuje důležité informace o hospodaření společenství přehledně vysvětluje aktuální stav hospodaření tak, aby porozuměli i laikové. Tento přehled hospodaření obsahuje aktuální rozvahu a výsledovku společenství

-          měsíční zpracování aktuálních přehledů a inventurních soupisů dluhů a přeplatků

-          zpracování přehledu o aktuálním stavu prostředků ve fondu oprav (případně v dalších fondech společenství)

-          zpracování roční účetní závěrky pro schválení na shromáždění vlastníků

-          zpracování ročního vyúčtování záloh na služby spojené s užíváním bytových a nebytových jednotek, případně garážových stání

-          zpracování účetních výkazů (rozvaha a výsledovka) a přiznání k dani z příjmu

-          vedení mzdové agendy v souvislosti s případnými odměnami

 

Naše služby nabízíme od 80 Kč / jednotku